Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Święty Michał Archanioł Patron Sanktuarium
więcej >


Serdecznie zapraszamy na Uroczystość odpustową Matki Bożej Królowej Polski - 3 maja oraz na Nabożeństwa fatimskie!
więcej >>


Błogosławiony Bronisław Markiewicz Założyciel Zgromadzeń Michalickich 
więcej >

Już za samą Mszę św. i brewiarz – doskonale odprawiane – mógłbym być świętym kapłanem. Powoli, cicho a dokładnie robić. Mało powiedzieć a dobrze. (ZŻW 3 IX 1872).


Myśl Bł. Ks. Br. Markiewicza na dzień: 22 Sierpień 2019

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe -

Ogłoszenie o zamówieniu na
przebudowę, modernizację i uzupełnienie wyposażenia sali teatralnej

w ramach operacji pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wyposażenia sali teatralnej przy Kościele Świętego Michała Archanioła i Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

logo

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

38-430 Miejsce Piastowe

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a

Telefon: +48 660 707 028, Fax:+48 13 433 92 62

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres strony internetowej: http://www.sanktuariummiejscepiastowe.pl/

NIP: 6841730740

Regon: 040075828


2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Zamówienie o wartości powyżej 30.000 EUR (netto) zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym;

2.3. Rodzaj zamówienia: nabycie robót i materiałów budowlanych oraz dostawa wyposażenia.

2.4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 30.01.2019 r. na Portalu Ogłoszeń ARiMR:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html


3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy
modernizacji i uzupełnienia wyposażenia sali teatralnej przy Kościele Świętego Michała Archanioła i Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym w tym:

 1. Przebudowa stropu nad podsceniem – roboty rozbiórkowe.
 2. Przebudowa stropu nad podsceniem – roboty betonowe.
 3. Przebudowa stropu nad podsceniem – roboty murarskie.
 4. Przebudowa stropu nad podsceniem – konstrukcje metalowe.
 5. Przebudowa stropu nad podsceniem – płyty WPS z warstwami posadzkowymi.
 6. Przebudowa pomieszczeń nr 6, 7, 8, 9, 10 i podscenia.
 7. Malowanie Sali widowiskowo-teatralnej.
 8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 9. Instalacja elektryczna.
 10. Dostawa Krzeseł składanych.
 11. Wykonanie instalacji elektrycznej
 12. Wykonanie instalacji do podłączenia nagłośnienia estradowego.
 13. Wykonanie instalacji do podłączenia projektora z ekranem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo-technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), specyfikacji dostaw i przedmiarach. Zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowo-techniczna, specyfikacja dostaw oraz przedmiary są do pobrania na stronie internetowej Domu Macierzystego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła: http://www.sanktuariummiejscepiastowe.pl/.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają istotne parametry techniczno – użytkowe nie gorsze od określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami lub porównywalne do określonych w specyfikacji elementów wystrojowych, a w przypadku zastosowania systemu technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta.

Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków
towarowych, opisów, określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami przekazanej Wykonawcom, należy traktować jako przykładowe na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w zapytaniu ofertowym wraz
z załącznikami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość techniczno-użytkową i eksploatacyjną zastosowanych rozwiązań równoważnych.

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe ze wzorem umowy

2) Formularz oferty z załącznikami 1-6.

3) Dokumentacja projektowo-techniczna.

4) Przedmiary robót.

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

6) Specyfikacja dostaw


19.02.2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na
przebudowę, modernizację i uzupełnienie wyposażenia sali teatralnej

w ramach operacji pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wyposażenia sali teatralnej przy Kościele Świętego Michała Archanioła i Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Wybrany wykonawca:

Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń

Ul. Powstańców Warszawskich 50

38-400 Krosno

Data wpłynięcia oferty: 15.02.2019 r.

Cena brutto: 299 811,17 zł


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.