XIII Rekolekcje Trzeźwosciowe 19-21-10- 2018

XIII REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE ZAKOŃCZONE- KILKA WSPOMNIEŃXII REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE 

           

                                                

                    
ŚWIADECTWA„Jedni drugich brzemiona noście”Szczególny to czas łaski i dar wspólnoty, w której uczestniczyło 230 osób z 57 miejscowości z 4 diecezji, w tym 40 małżeństw, 12 rodzin, ponad 30 dzieci i 10 osób młodzieży. To czas odważnych i pięknych decyzji w złożonych 40 deklaracjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, w tym 10 do końca trwania. Rekolekcje prowadził ks. Jan Seremak Duszpasterz Trzeźwości ze Zgromadzenia Księży Michalitów. Miłą niespodzianką na rozpoczęcie rekolekcji było przybycie ks. Adama Wąsika Archidiecezjalnego Duszpasterza Trzeźwości i Zbigniewa Wojciechowskiego członka Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości i Stanicy KWC. Ksiądz Adam skierował do wszystkich słowo powitania, następnie przewodniczył mszy świętej rozpoczynającej rekolekcje. Po mszy świętej odbyła się droga krzyżowa i adoracja krzyża. Ksiądz Jan swoje katechezy i przemyślenia oparł na Księdze Jonasza, proroka, który najpierw przez zamierzoną ucieczkę, chce uwolnić się od misji danej mu od Boga, aby następnie pod presją nadzwyczajnych wypadków wypełnić posłannictwo Boże. Księga Jonasza poucza o woli Miłosiernego Boga, który czeka na znak prawdziwej pokuty, by móc przebaczyć… Czas rekolekcji był czasem pytania siebie: Jak bardzo nasze nałogi, zniewolenia, lęki, i niby drobne, ciągle powtarzające się grzechy zamazują obraz Boga? A może całkiem go zasłoniły? A może Pana Boga zastąpiły?

„ Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głoś jej upomnienie! ”

Każdy ma w sobie jakąś Niniwę, którą trzeba ciągle wzywać do nawrócenia. Każdy też ma „swój rodowód i może być dla niego darem i piękną pieczęcią” jak mówił ksiądz Jan. Długie kolejki do spowiedzi były jednym ze znaków, które pozwoliły działać Miłosiernemu Bogu przez wylanie łask i zanurzenie w Oceanie Miłosierdzia! Kiedy dorośli przeżywali kolejne punkty programu, dzieci w kilku grupach pod opieką wspaniałych sióstr Michalitek prowadziły swoje zajęcia zwiedzając okolicę, grając w piłkę na hali, rysując i bawiąc się na placu zabaw. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był młodzieżowy, 10 osobowy zespół muzyczny „Gloria”, który swoją postawą dał świadectwo jak można pięknem talentów i serc służyć Panu Bogu i Wspólnocie. Przy ogromie pracy znaleźli również czas na to aby wszystkie dzieci nauczyć pięknego śpiewu. Trudno było ukryć łzy wzruszenia i radości kiedy dzieci na zakończenie mszy świętych wychodziły przed ołtarz i śpiewały. Wielkie to było przeżycie dla wszystkich, a zwłaszcza dla rodziców i samych dzieci.
 Piękna pogoda sprawiła, że rekolekcje trwały również w przerwach na rozmowach w małych grupach. Były to szczególne rozmowy, bo osoby uczestniczące kolejny raz w tych rekolekcjach, dzieliły się swoimi drogami wyjścia z problemów i nałogów, dając świadectwo i wspierając innych przez zachętę do bycia odważnym. Prawdziwie „ jedni drugich brzemiona nieśli” i stali się apostołami trzeźwości. W czasie szkoły modlitwy siostra Mariola zachęcała do częstego spotkania z Panem Bogiem na modlitwie osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, bo bez takiej bliskości nasze ludzkie plany i zamiary nie będą miały fundamentu, którym jest Boże błogosławieństwo. Chwile wzruszenia i zadumy, przyniosło wieczorne czuwanie „Nie lękajcie się!” z Błogosławionym Janem Pawłem II. Na nowo jako wspólnota wołaliśmy: „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!” Ziemi, którą są nasze serca i rodziny, myśli i pragnienia, Ziemi naszych parafii i Ojczyzny, która każdego dnia na nowo powinna przyzywać Ducha Świętego.
Wśród uczestników rekolekcji było wielu członków Ruchu Światło- Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, którzy z uwagą i skupieniem słuchali wspomnień księdza Jana ze spotkań ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim w Miejscu Piastowym. Założyciel Ruchu Oazowego wielokrotnie był na Michalickiej Górce, gdzie prowadził rekolekcje i spotykał się z kapłanami ze Zgromadzenia. 
Tak wiele przeżyć i treści przyniosły te rekolekcje, że trudno to ująć słowami i opisać w kilku zdaniach. Bogu niech będą dzięki za wszelakie dary i łaski jakimi obdarzył całą wspólnotę i każdego z osobna. Za każdą spowiedź, łzy wzruszenia, radość dzieci, małżeńskie i rodzinne postanowienia, za podjętą abstynencję, za tych, którzy przyjechali osobno, a wrócili razem jako rodziny, Bogu niech będą dzięki! 

Chciałoby się zawołać: Wspólnoto trwaj!

Niech podjęta modlitwa za siebie nawzajem umacnia postanowienia i wyprasza to co potrzebne do pójścia Bożymi drogami dla dzieci, rodzin, małżeństw, i młodzieży. Świadectwo służby bezinteresownej i pełnej radości stało się udziałem „Towarzystwa Powściągliwość i Praca” w Miejscu Piastowym, które organizowało te rekolekcje. To wspaniała rodzina, która w duchu Markiewiczowskim odkryła piękno posługi i bycia darem dla drugiego człowieka. Drugą taką rodziną bez której trudno sobie wyobrazić te rekolekcje, są siostry Michalitki, które służyły pomocą w przygotowaniach i prowadzeniu rekolekcji, otwierając przy tym tyle drzwi ile tylko było potrzeba, nie mówiąc o wielkich sercach i ogromie modlitwy. Ksiądz Jan, który dał całego siebie Wspólnocie , przeprowadził wszystkich przy boku Jonasza, przez nasze sumienia, talenty, decyzje, a wszystko sprowadził do zaufania Panu Bogu, przez co rekolekcje stały się zanurzeniem w Oceanie Miłosierdzia.

Krzysztof i Jolanta. 


 Już czwarty raz były organizowane przy naszym Sanktuarium w Miejscu Piastowym rekolekcje trzeźwościowe. Prośba zawarta w zaproszeniach, aby w nich uczestniczyły całe rodziny mające problem uzależnienia, została owocnie przyjęta. Od 21-23 marca, ponad 230 osób zapragnęło rozważyć swoje problemy uzależnienia i problemy rodzinne w świetle Księgi Jonasza. Program dnia, intensywnie zapełniony refleksjami i modlitwami, nikogo nie przestraszył. Wprost przeciwnie, zachęcił do miesięcznych dni skupienia oraz kolejnych rekolekcji. Charyzmat tkwiący na "górce" w Miejscu Piastowym okazał się kolejny raz nadprzyrodzony. Oddany na użytek uczestników rekolekcji dom rekolekcyjny u Sióstr Michalitek, parter i pierwsze piętro ich Domu Macierzystego oraz parter i tzw. "nowy świat" w Domu Macierzystym Michalitów, były napewno wyrazem naszej michalickiej miłości miłosiernej. Oby nam Pan Bóg raczył to potraktować jako wielką prośbę o dar nowych i gorliwych powołań. xjs.

Rekolekcje Trzeźwościowe w Miejscu Piastowym
„Jedni drugich brzemiona noście”
18 – 20 październik 2013 r.


Piątek 18 października


18.00 – Kolacja
19.00 – Wprowadzenie
19.50 – Przygotowanie liturgii
20.00 – EUCHARYSTIA
22.00 – Spoczynek

Sobota 19 października

7.00 – Jutrznia, katecheza
8.00 – Śniadanie
8.50 – 11.00 Wprowadzenie do spotkania w grupach, praca w grupach
11.30 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła, sakrament pojednania, adoracja Najświętszego Sakramentu
13.00 – Obiad
14.30 – Szkoła modlitwy – Rodzina Kościołem Domowym
15.10 – Seminarium abstynenckie – wzór Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza
16.20 – Przygotowanie liturgii
16.30 – EUCHARYSTIA
17.30 – Kolacja
18.15 – Pogodny wieczór
19.15 – FATIMA – przedstawienie przygotowane przez dzieci
20.00 – NABOŻEŃSTWO EWANGELIZACYJNE
21.00 – Otwarty miting AA dla chętnych
22.00 – Spoczynek

Niedziela 20 października

7.00 – Jutrznia, katecheza
8.00 – Śniadanie
8.50 – Seminarium wyzwolenia – wzór Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
10.00 – Kawa, herbata
10.30 – 11.30 – Praca w grupach
11.40 – Przygotowanie liturgii
12.15 – EUCHARYSTIA
13.30 – Godzina świadectwa
14.30 – Obiad
15.00 – Koronka – Zakończenie Rekolekcji

Koszt uczestnictwa: z dojazdem 50 zł od osoby, z noclegiem 70 zł od osoby.
Dzieci po 20 zł (pierwsze dwoje)
„Jedni drugich brzemiona noście” W dniach 8 - 10 marca 2013 roku odbyły się II Rekolekcje Trzeźwościowe w Miejscu Piastowym, które prowadzili ks. Jan Seremak i ks. Zbigniew Suchy.

• Wzięło w nich u dział 160 osób z 34 miejscowości z 4 diecezji.
• Wśród uczestników było 36 małżeństw, 9 rodzin i 23 dzieci.
• Jednym z owoców rekolekcji jest 30 złożonych deklaracji Krucjaty
• Wyzwolenia Człowieka, w tym 12 do końca trwania.Niech ten święty czas rekolekcji i dar wspólnoty w poszukiwaniu dróg wyjścia z nałogów i zniewoleń, w podjętych zobowiązaniach i postanowieniach trwa w codziennym odnajdywaniu Pana Boga.
Organizatorami rekolekcji było Zgromadzenie Księży Michalitów i Sióstr Michalitek 
oraz Towarzystwo Powściągliwość i Praca w Miejscu Piastowym.


Link do KWC http://www.youtube.com/watch?v=FM5s97S_dVU zapraszamy !!!


Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki, za święty czas II Rekolekcji Trzeźwościowych,które odbyły w dniach 8-10 marca 2013 w Miejscu Piastowym. Wzięło w nich udział 160 osób co daje ogromną radość, że coraz więcej osób szuka pomocy i ratunku dla swoich bliskich i siebie przez wstawiennictwo Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza.  Dziękujemy Panu za dobrych kapłanów: ks. Jana Seremaka i ks. Zbigniewa Suchego, którzy swoim słowem, obecnością i pomocą, służyli nam w poznawaniu siebie nawzajem, zachętą do modlitwy, prowadzeniem konferencji, głoszeniem słowa Bożego i sprawowaniem Sakramentów Świętych. Doświadczyliśmy ogromnej życzliwości i pięknej gościnności ze strony Sióstr Zgromadzenia św. Michała, które otworzyły nam drzwi swojego klasztoru i zaprosiły do kaplicy przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Klękaliśmy u jej stóp, zawierzając Dobrej Matce nasze troski,zmartwienia, siebie, nasze rodziny, oraz tych , którzy potrzebują naszego wsparcia i modlitwy. Wielkim darem była konferencja wygłoszona przez siostrę Mariolę pt: Szkoła Modlitwy, w której usłyszeliśmy o pokornej modlitwie , która powinna cechować chrześcijanina. ,,Nie wymagaj od Boga , by spełnił Twoje prośby, lecz ufaj że Bóg wie czego Tobie potrzeba. Trwaj na modlitwie i bądź wierny.”  
,,Jedni drugich brzemiona noście” to zawołanie jest dla nas wskazówką, że nie możemy pozostawiać naszych bliźnich w potrzebie. Oni potrzebują nas, naszej wiary, chciejmy być przyjaciółmi paralityka, który sam nie może udać się do Pana Jezusa –Uzdrowiciela po to by prosić: o łaskę zdrowia, o siły by powstać z nałogu, lub zniewolenia. Podejmujemy się tego zadania my: rodzice, żony, babcie , siostry, by pomagać naszym bliskim, by pomimo trudu i wielu przeszkód, szukać drogi która zaprowadzi do Jezusa. Te rekolekcje t o jedna z tych dróg, którą wybieramy świadomie, by kroczyć za nauką Jezusa. Wraz z mężem udaliśmy się na te dni skupienia z myślą i pragnieniem w sercu pomocy naszemu synowi , który popadł w chorobę alkoholową. Powierzyliśmy Panu Bogu nasze zatroskanie i niepokój o Jego przyszłość. Choć codzienność jest trudna i często zło wychodzi ze zdwojoną siłą, to my czujemy się mocniejsi, wiarą i ufnością, że dobry Bóg nie pozwoli zmarnować się dziecku. Przez ten krzyż codzienności otrzymaliśmy łaskę głębszego poznania Miłosierdzia Bożego, łaskę pogłębienia swojej wiary, umocnienia naszego małżeństwa, ufności i zawierzenia św. Michałowi , który wspiera nas w walce ze złem. Składaliśmy hołd Panu Bogu i dziękczynienie za naszych trzech pozostałych synów, którzy są naszą radością i chlubą. Jako rodzice oddajemy ich w opiekę Maryi, aby kierowała ich życiem, by podążali drogą wiary. Doświadczyłam jak ogromną moc ma modlitwa w grupie, wsparcie osób, które rozumieją ból i niepokój o drugiego człowieka a zarazem modlitwa wspólnotowa otwierająca nasze serca na problemy innych ludzi. Przez to chcemy stawać się lepsi, pochylając z pokorą głowę przed obliczem Pana. Tak mnie skrusz,Tak mnie złam,Tak mnie wypal Panie Byś został tylko Ty,na zawsze Ty. Owocem rekolekcji jest wyciszenie emocji i inne spojrzenie na problemy, które wcześniej wydawały się nie do rozwiązania. ,,Wszystko mogę w Tym , Który mnie umacnia”. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania tego czasu łaski, ogromnym nakładem pracy, poświęconego czasu i serca okazanego bliźnim. Serdeczne „Bóg Zapłać”.Szczęść Boże.

Zofia i Wojciech.Lubatówka

„Jedni drugich brzemiona noście”

W dniach 19 – 20 października 2012 roku w Miejscu Piastowym odbyły się I Rekolekcje Trzeźwościowe, które poprowadził ks. Prałat Władysław Zązel, Duszpasterz Trzeźwości z Kamesznicy w diecezji Bielsko - Żywieckej i ks. Jan Seremak Duszpasterz Odpowiedzialny za Apostolstwo Trzeźwości przy Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.
W tym świętym czasie szukania Bożej pomocy i wsparcia wspólnoty uczestniczyło 120 osób z 38 miejscowości, z 5 diecezji, w tym 23 małżeństwa, młodzież i całe rodziny. Spotkania odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Michalitek, które wsparły pomocą przygotowania i przebieg rekolekcji, a co najpiękniejsze otoczyły murem nieustającej modlitwy czas rekolekcji. Wielkim darem i świadectwem dla wspólnoty była posługa „Towarzystwa Powściągliwość i Praca”, gdzie każdy na tych rekolekcjach zostawił cząstkę siebie i swojego serca.
Owoce tych rekolekcji, to te widoczne 15 podjętych deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i te które przyniosły na nowo uśmiech na twarzach rodziców i dzieci, te które zmieniły patrzenie na Pana Boga i bliźniego, te za którymi poszły dobre postanowienia i chyba najpiękniejszy owoc: nadzieja na lepsze życie z najbliższymi przy Panu Bogu. Rekolekcje trwają nadal w zawiązanych znajomościach i przyjaźniach, spotkaniach porekolekcyjnych, a szczególnie w szukaniu dróg do wolności gdy jest ciężko właśnie tu na Górce w Miejscu Piastowym. Wielki wkład w zorganizowanie i przygotowanie tych rekolekcji miał ks. Jan Seremak, który swoją postawą, rozmodleniem i zaufaniu Panu Bogu wskazuje drogę wolności i przemienienia w Sanktuarium św. Michała Archanioła i błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym – na Górce Przemienienia. Niech słowa, które wpisał do kroniki rekolekcyjnej ks. Prałat Władysław Zązel będą dla nas zobowiązaniem.


„Bywają wydarzenia, które mają moc proroczą. Oby te I-sze Rekolekcje Trzeźwościowe w tym świętym i jedynym Miejscu Piastowym zapoczątkowały wielką sprawę troski o trzeźwość w naszej Ojczyźnie z modlitwą, aby takich miejsc i rekolekcji było jak najwięcej, bo – Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie – bł. ks. Bronisław Markiewicz.
Wdzięczny za spotkanie z nadzieją na zaś!”
SZCZĘŚĆ BOŻE!

Krzysztof i Jolanta 
„Towarzystwo Powściągliwość i Praca”


W dniach 19-21 październik 2012r.w Miejscu Piastowym odbyły się pierwsze Rekolekcje Trzezwosciowe , których byliśmy uczestnikami. Prowadzili je ks.Prałat Władysław Zązel Duszpasterz Trzeźwości z Kamasznicy i Ks.Jan Seremak tutejszy Michalita. Uczestniczyło w nich około 120 osób , w większości rodziny z różnych diecezji. Wielkim owocem tych rekolekcji było złożenie piętnastu deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
"Jest takie miejsce , gdzie stworzył dom , tam gleba uprawiana miłością wciąż wydaje plon…,,
W myśl słów piosenki o Bł. Bronisławie Markiewiczu , która była hymnem tych rekolekcji wielu spośród uczestników na nowo odkryło czym tak naprawdę jest dom wspólnota, drugi człowiek a nade wszystko trzezwa rodzina.
Po wysłuchaniu wielu świadectw uczestników rekolekcji jeszcze bardziej zdaliśmy sobie sprawę jak wiele tragedii i spustoszenia moralnego dokonuje się w rodzinach gdzie nadużywa się alkoholu , ile jest tam cierpienia i rozpaczy. Te rodziny , te domy chorują całe i tak bardzo człowiek tam woła o człowieka, ale czy zawsze znajduje się ktoś kto wezmie brzemię swojego brata i przyprowadzi go do Jezusa , który mocą Krzyża może dokonać cudu przemiany chorej duszy alkoholika i uzdrowić całą jego rodzinę.
Rekolekcje te pokazały nam , że jest wielu takich którzy to brzemię wzięli na siebie i podjęli wielki trud walki o drugiego człowieka. Żona przyprowadziła swego męża alkoholika, matka syna, rodzice ukochane dziecko które zupełnie się pogubiło a nawet dzieci przyprowadziły rodziców prosząc Boga by była zgoda i pokój w rodzinie, by tata już więcej nie pił. Jedni za drugich modlili się, ofiarowali swoje cierpienie a nawet w intencji czyjejś podjęli Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Jedni drugich brzemiona ponieśli ,a Bóg dokonał cudu przemiany całej rodziny.
Słowa szczególnego uznania i wdzięczności kierujemy w stronę posługujących tam kapłanów Ks.Prałata Władysława Zązla i Ks. Jana Seremaka wielkich współczesnych apostołów trzeźwości ,którzy odpowiadając na apel Bł .Bronisława Markiewicza ,,Polska będzie trzezwa albo nie będzie jej wcale,, podjęli walkę o trzeźwego człowieka ,trzezwą rodzinę a w konsekwencji o trzezwą ojczyznę na ziemi uprawianej kiedyś przez Bł.ks.Markiewicza w jego Sanktuarium w miejscu szczególnej łaski.
Wierzymy, że w myśl Bożego planu ,,michalicka górka,, stała się ,,Górą Przemienienia- Górą Tabor,, za przyczyną Bł. Bronisława Markiewicza i Św. Michała Archanioła wojującego z szatanem o każdego człowieka który prosi Go o wstawiennictwo. Na tej ziemi gościł również nasz ukochany papież Bł. Jan Paweł II wciąż obecny w tym 
Sanktuarium poprzez swoje relikwie. Na rekolekcjach jeszcze bardziej można było wsłuchać się w Jego słowa

,, Abyśmy się przeciwstawiali wszystkiemu co uwłaszcza ludzkiej godności,,


Tutaj również prowadził rekolekcje Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki założyciel Ruchu Światło Życie wielki apostoł trzeźwości , który zapoczątkował Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.Mocno wierzymy że dzięki podjętej inicjatywie pierwszych Rekolekcji Trzezwościowych przez ludzi dobrej woli-wielkich kapłanów , Towarzystwo Powściągliwość i Praca , siostry Michalitki, które udzieliły nam gościny i udostępniły swój dom a nade wszystko otoczyły te Rekolekcje modlitwą realizuje się wielki Boży plan, Boże Miłosierdzie które chce dotknąć i uleczyć całe rodziny cierpiące z powodu alkoholizmu. Ku wielkiej naszej radości wiemy że te Rekolekcje trwają nadal w sercach uczestników o czym świadczą spotkania i czuwania po rekolekcyjne a nawet składane kolejne deklaracje Krucjat i przyrzeczeń abstynenckich przy grobie Bł. ks. Bronisława Markiewicza. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu za te wielkie dary , jesteśmy wdzięczni Jego Matce – Matce Boskiej Fatimskiej która jest w tym Sanktuarium szczególnie czczona. Zawierzyliśmy to dzieło Jej Niepokalanemu Sercu prosząc o potrzebne łaski dla uczestników Rekolekcji i ich rodzin. Wierzymy, że Bóg pozwoli je dalej kontynuować .


Anna i Robert Puchalscy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.